Brussel Passief 2015

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam in 2011 de principiële beslissing om vanaf 2015 de passiefstandaard toe te passen voor alle nieuwbouwprojecten en ingrijpende renovaties. De bouwsector schaarde zich mee achter deze doelstelling, maar signaleerde ook dat de criteria niet voor alle actoren even vanzelfsprekend zouden zijn.

Het gewest startte daarom een overlegperiode op met de verschillende bouwactoren. Midden 2012 leidden deze wederzijdse gesprekken tot het akkoord “Brussel Passief 2015”. De oorspronkelijke doelstelling blijft daarbij behouden, maar met meer oog voor de beperkingen in de bouwmarkt en de vrijheid van de bouwheer. Het nieuwe akkoord werd met het besluit van 21 februari 2013 door de Brusselse regering bekrachtigd en verscheen op 26 maart 2013 in het Staatsblad.