Gerechtsexpertises

Architect Xavier Vanderlinden wordt door de rechtbanken regelmatig aangesteld als expert in bouwzaken.
De meeste werkzaamheden rond de bouw zijn amper geïndustrialiseerd en gaan meetsal gepaard met ambachtelijke activiteiten. De menselijke factor treedt nog steeds op de voorgrond en geeft soms aanleiding tot vergissingen, conflicten… Doorheen deze expertises verrijkt architect Xavier Vanderlinden zijn know-how in de leiding van de werf en de ambachtlieden.

Doorheen de vele expertises verricht voor rekening van de Rechtbanken van Brussel, Dendermonde, Aalst, Doornik, gent en Luik meent de architect te mogen vaststellen dat vele geschillen ontstaan zijn bij gebrek aan controle, zoals waar te nemen bij werven zonder toezicht van de architect, of werven waar een overeenkomst gesloten werd met promotoren, of werven met verschillende ambachtslieden zonder leiding van een werfcoordinator.

Delen :