Om te winnen moet je verdelen

Een architect mag zich niet beperken tot het trekken van geslaagde lijnen op een vel papier. Wanneer een kandidaat bouwer zich voorstelt, zoekt deze een raadsman die in staat is het project in goede banen te leiden en te realiseren. De beste manier om kostenbesparend werk te verrichten is onmiddellijk alle aannemers en vakmannen te bestellen. De constructie wordt opgesplitst in verschillende stielen want deze stielmannen zijn stuk voor stuk meesters in hun vak  en dit is de beste manier om het beste resultaat te bereiken. Dit biedt 2 voordelen : enerzijds voor elk vakmanschap kiest men de beste en anderzijds voor elk vakmanschap kiest men de optimale verhouding tussen kwaliteit/prijs. Vandaar het financieel voordeel.

Om te bouwen begint men met graafwerken, of soms zelfs met afbraakwerken en men eindigt met de slotenmaker. Zo zal het slotplaatje van het cilinderslot aan de binnenzijde geplaatst worden en beveiligd zijn : dit is dé oplossing om het de inbrekers moeilijk te maken. Maar wie weet dit allemaal beter dan de slotenmaker zelf ?

Tijdens het bouwproces zijn tal van stielen nodig en de besten zijn zij die zich toespitsen op één enkel vakgebied, zij zijn dé specialisten van hun vak. Verspil geen geld aan tussenpersonen die grote winstmarges maken op het werk van de specialisten. De architect brengt u in contact met de juiste stielmannen.

Zo bestaan er specialisten voor de afbraakwerken. De funderingen worden op hun beurt geplaatst door gespecialiseerde vakmannen. Niet iedereen mag/kan heipalen in de grond inmaken of boren. Deze vaklieden zijn dan weer niet geschikt om valse putten te graven. Hiervoor bestaan er weer andere vaklieden.  En zo kunnen we alsmaar verder gaan ;
er bestaan gespecialiseerde firma’s voor : terrassen, kelders, ruwbouw, timmerwerken, dakwerken, zinkwerken, ramen, verwarming, waterleidingen,  ventilatie,  centrale afzuigsystemen, elektriciteit, chape, plakkerij, tegels, parket, trappen, keuken, tuininrichting, … om te eindigen bij de schilders, behangers en slotenmakers.

Voor elke werf zal de architect voorstellen om alle vaklui afzonderlijk te raadplegen.  Hij weet precies wanneer welke specialist in actie moet schieten. Hij waakt er ook over dat elke vakman op het juiste ogenblik op de werf verschijnt en dat de vakmannen elkaar mooi opvolgen zodat de totale duur van de werf tot een minimum herleid wordt. Hier leidt de architect alle ploegen.

Delen :