Ik bouw, ik denk aan de CO2 uitstoot, ik denk aan BIO

Onze woongebieden dragen enorm veel bij tot de CO2 uitstoot. Om dit drastisch te verminderen dienen onze gebouwen thermisch geïsoleerd te worden. Isolatie gaat gepaard met verbruiksvermindering en bevordert het behoud van warmte in de muren en de vloeren in de winter en koelte in de zomer, behaaglijk voor het comfortgevoel.
Met het duurder worden van de stookolieproducten zijn de kandidaat bouwers er meer en meer van overtuigd dat het belangrijk is te isoleren.

In het geval van nieuwbouw, kan men bij het ontwerp van de isolatie van in het begin rekening houden met het doordacht beheer van het vocht binnen het gebouw. In sanitaire ruimtes, de keuken, vergaderruimtes e.a. wordt de lucht bevochtigd en dit vocht dient naar buiten geleid te worden zonder schade te berokkenen aan de bouwmaterialen. Inderdaad, water en condensatie zijn de grootste vijanden bij de bouw. Om deze problematiek te weren zijn nieuwe materialen en concepten ontstaan zoals dampschermen en ventilatiesystemen. Andere begrippen zijn : wind- en dampdichtheid.
Al deze begrippen zijn vrij complex en dienen in een doordacht geheel ontworpen te worden.

Hetzelfde geldt voor oude gebouwen die verbouwd of gerenoveerd dienen te worden. Een groot deel van onze woningen laten veel energie verloren gaan. Zo bijvoorbeeld kan een mooi oud eiken raam veel energieverlies met zich meebrengen omwille van enkel glas en de vele spleten. Wenst men zijn oude ramen te vervangen dan mag het ventilatieconcept niet over het hoofd gezien worden. Inderdaad zorgden de oude eiken ramen voor natuurlijke ventilatie, dankzij de vele spleten. Maar na de vervanging van deze ramen is de ventilatie ineens zoek. Vandaar de noodzaak om een gedwongen ventilatiesysteem uit te dokteren. Dit nieuw systeem mag geen nieuwe energievreter worden : hierom gebruikt men ventilatiesystemen met warmtewisselaars, d.w.z. systemen die de warmte van de uit te stoten lucht herbruikt.

Oude gebouwen kunnen tevens aan de buitenkant geïsoleerd worden met polystireen of andere natuurlijke isolatiematerialen en pleisters en verbeteren zodoende het thermisch comfort. Meer en meer gemeentes laten toe meerdikte toe te staan ter hoogte van de rooilijn in geval van isolatie van voorgevels. Zelfs scheidingsmuren kunnen geïsoleerd worden aan de buitenzijde mits goedkeuring van de buren. Door verfraaiing van deze muren kunnen de buren er zelfs baat bij hebben. Dergelijke ingrepen bieden trouwens ook een oplossing in geval van vochtproblemen in muren die aan regen blootgesteld zijn.
Het opwekken van warmte en elektriciteit ten behoeve van het gebouw moeten ook nauwkeurig bestudeerd worden : condensatieketels, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche panelen, zonnepanelen, … tal van mogelijkheden bieden zich aan bij het ontwerp van uw gebouw.

Delen :