elektrostatische filter

Vandaag wordt er steeds maar meer beroep gedaan op installaties ventilatie met dubbele stroom en warmtewisselaar welke het voordeel leveren de vochtigheidsgraad in het gebouw te beheersen.

Om de kwaliteit van het binnenkomend lucht te verzekeren moeten de filters regelmatig vervangen worden. Maar de meeste filters zijn slechts van het type G3 en volstaan niet om de fijnste stofdeeltjes en micro-organisme tegen te houden.

Om de leidingen van het ventilatiesysteem schoon te houden, om de longen af te schermen van toxische bestanddelen is de elektrostatische filter een interessante oplossing.

Om er meer over te weten, surf naar www.aqc.be

filtre