Duur betaalde energie ontsnapt hoofdzakelijk via het dak. Dit deel isoleren zonder de kamers onder het dak te wijzigen, zonder aantasting van het interieur, dat kan met de methode SARKING.

Dit zijn de volgende stappen : ontmanteling dakbedekking (pannen of leien, of ...), nieuwe kepers timmeren tussenin een damprem en een onderdak en hierop de dakbedekking terug plaatsen. Tussenin wordt de thermische isolatie geplaatst. De goten, friezen en spondeplanken moeten opgehoogd worden (zie punt 1 tot en met 3 op foto in bijlage).

 

sarking