Verbouwing herenhuis als bureelgebouw voor Tele-Hulp VZW

Une prachtige herenhuis gebouwd in 1930 voor rekening van de Heer Schmidt.
In de jaren 1960 was er een project voor afbraak van het gebouw en nieuwbouw voor de warenhuizen Delhaize. Deze aanvraag werd gelukkig geweigerd door de dienst stedebouw.

De kerk van St Jacobs op Koudenberg koopt het pand en verbouwt het. Kardinaal Leon-Jozef Suenens zal het nadien betrekken.

In 2010 wordt het gebouw gekocht door de VZW Tele-Hulp met de bedoeling er zijn burelen te vestigen.

Het project van de verbouwings- en uitbreidingswerken werd toegewezen aan de architecten Marc Vandemeulebroucke en Xavier Vanderlinden, beiden lid van de Architecten-Bouwers.

Het gebouw zal grondig geïsoleerd worden, de daken zullen hernieuwd worden met nieuwe natuurleien en de hoeken worden met nieuwe rondvormige zinken elementen opgetrokken. Ramen en deuren worden volledig vervangen. De verwarmings-, sanitaire en elektrische  installaties worden vernieuwd. Het gebouw wordt aan de achterkant uitgebreid voor de huisvesting van het personeel.