bouw woning in Normandische stijl in Watermaal-Bosvoorde

De bouwheer is eigenaar van een familieterrein bezet door oude panden opgetrokken in begin van de 20ste eeuw.

De ligging is kalm en groen, vlak bij het ouderlijk huis en is geschikt om woongelegenheid te schenken aan de jonge generatie. Renovatie en verbouwing van de oude gebouwen met versnipperde lokalen leent zich niet tot een rationele aanpak. De nieuwe technieken kunnen hier niet geïntegreerd worden. Ondanks verzet van de gemeente slagen we erin de stedebouwkundige diensten te overhalen op afbraak en heropbouw van het pand.

Het ontwerp bestaat erin een dubbelwoonst op te trekken met de typologie van Watermaal-Bosvoorde : onderbouw met blauwe hardsteen, houten vakwerken, breed overkragende daken…

Het ontwerp breidt zich uit op gelijkvloers en 2 verdiepingen.

Het gebouw zal volledig onderkelderd worden teneinde differentiële zettingen te vermijden. Met wanden in massief gegoten beton met dikte van 30cm is de waterdichting van de ondergrondse volumes volledig verzekerd.

De gevels zullen afgewerkt worden met een onderbouw in arduinen plinten, bepleistering van het merk STO op thermische isolatie (polystireen – STO-Classic), gevelsteen in gebakken aarde Desimpel Rosé Wychen module 50 en vakwerken in hout van massieve SIPO.

De daken zullen bedekt worden met dakpannen in gebakken aarde (Vauban Grésé Bourgogne).

Het beschermd volume zal integraal geïsoleerd worden met diktes van 10 à 23cm. Ter hoogte van de houten roostering en de spanten met sectie 23cm zullen de tussenliggende holtes opgevuld worden met papiercellulose (Isofloc) en dampremmende lagen (Intello van Proclima).

De binnenruimten behalve de slaapkamers zullen opgewarmd worden met vloerverwarming met lage temperatuur en bevoorraad worden vanaf een condenserende gaswandketel Logamax plus GB162-25 kw van Buderus. De slaapkamers zullen verwarmd worden met radiatoren.

Elke woning zal geventileerd worden met een balansventilatie bestaande uit een warmteterugwinapparaat (Renovent HR 400 de Brink) waarbij tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht warmteoverdracht plaats vindt.