Bouw van een villa in Kraainem

De bouwheer is eigenaar van een bebouwd terrein. Hij betrekt er een villa in verschillende fases uitgebreid. Op organisatorisch vlak diende het gebouw volledig aangepakt te worden. Eerst werd er gedacht aan een verbouwing-renovatie maar al vlug werd er ingezien dat de formule afbraak-heropbouw voordeliger was : nieuwste technieken, optimale organisatie van de ruimtes.

Het gebouw wordt verwarmd met vloerverwarming en via de muren met verwarmingsmatten (www.clina.de). Met laag temperatuur vanaf warmtepompen DAIKIN. De murale verwarmingsmatten reageren vlug op de vraag warmer of koeler.

Tevens worden er fotovoltaïsche panelen en zonnepanelen geplaatst voor het verwarmen van het sanitair water.

Het gebouw zal volledig onderkelderd worden teneinde differentiële zettingen te vermijden. Met wanden in massief gegoten beton met dikte van 40cm is de waterdichting van de ondergrondse volumes volledig verzekerd.

De gevels zullen afgewerkt worden met een onderbouw in arduinen plinten, gevelsteen in gebakken aarde module 50 te schilderen terrasleuningen in hout van massieve AFZELIA.

De daken zullen bedekt worden met leien Glendyne van Canadese oorsprong.

Het beschermd volume zal integraal geïsoleerd worden met diktes van 14 à 23cm. Ter hoogte van de houten roostering en de spanten met sectie 23cm zullen de tussenliggende holtes opgevuld worden met papiercellulose (Isofloc) en dampremmende lagen (Intello van Proclima).

De woning zal geventileerd worden met een balansventilatie bestaande uit een warmteterugwinapparaat (Vallox) waarbij tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht warmteoverdracht plaats vindt.